Dịch bất kỳ ngôn ngữ nào bạn có thể nghĩ ra.

Đây là những ngôn ngữ bạn có thể sử dụng để nói chuyện với bạn bè của mình.

Cách dịch tin nhắn trên LINE »

 • Hà Lan (Nam Phi)
 • Albania
 • Amharic
 • Ả Rập
 • Armenia
 • Azerbaijan
 • Basque
 • Belarus
 • Bengal
 • Bosnia
 • Bulgaria
 • Catalan
 • Cebuano
 • Chichewa
 • Trung (Giản thể)
 • Trung (Phồn thể)
 • Corsi
 • Croatia
 • Séc
 • Đan Mạch
 • Hà Lan
 • Anh
 • Quốc tế ngữ
 • Estonia
 • Filipino
 • Phần Lan
 • Pháp
 • Frisia
 • Galicia
 • George
 • Đức
 • Hy Lạp
 • Gujarat
 • Creole (Haiti)
 • Hausa
 • Hawaii
 • Do Thái
 • Hindi
 • Hmong
 • Hungary
 • Iceland
 • Igbo
 • Indonesia
 • Ireland
 • Ý
 • Nhật
 • Java
 • Kannada
 • Kazakh
 • Khmer
 • Kinyarwanda
 • Hàn
 • Kurd
 • Kyrgyz
 • Lào
 • Latinh
 • Latvia
 • Litva
 • Luxembourg
 • Macedonia
 • Malagasy
 • Mã Lai
 • Malayalam
 • Malta
 • Maori
 • Marathi
 • Mông Cổ
 • Myanmar
 • Nepal
 • Na Uy
 • Odia (Oriya)
 • Pashto
 • Ba Tư
 • Ba Lan
 • Bồ Đào Nha
 • Punjab
 • Rumani
 • Nga
 • Samoa
 • Gael Scotland
 • Serbia
 • Sesotho
 • Shona
 • Sindhi
 • Sinhala
 • Slovak
 • Slovenia
 • Somali
 • Tây Ban Nha
 • Sunda
 • Swahili
 • Thụy Điển
 • Tajik
 • Tamil
 • Tatar
 • Telugu
 • Thái
 • Thổ Nhĩ Kỳ
 • Người Thổ Nhĩ Kỳ
 • Ukraina
 • Urdu
 • Uyghur
 • Uzbek
 • Việt
 • Xứ Wales
 • Bantu
 • Yiddish
 • Yoruba
 • Zulu

Sẵn sàng đăng ký chưa? Miễn phí dịch vụ!

Đây là cơ hội để bạn trở thành một trong những người dùng hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Bắt đầu miễn phí

Liên hệ chúng tôi

LIGO CORPORATION
Lumpini Place Rama 8
Arun Amarin 53 Alley, Bang Yi Khan, Bang Phlat Bangkok 10700, THAILAND
LINE ID: @LIGO
Email: info@ligobot.com

Thời gian hoạt động:
Thứ Hai - Thứ Sáu, 9AM-5PM GMT+7

Nếu bạn muốn hỏi hoặc đưa ra phản hồi, hãy nhắn tin cho chúng tôi trên Facebook Messenger. Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 24 giờ.

Theo dõi chúng tôi trên nền tảng xã hội:

© 2020 LIGO CORP. Terms and Conditions
LINE TRANSLATOR